Šta radi psiholog?
Šta radi psiholog?

  Šta radi psiholog? Posao psihologa u logopedskoj ordinaciji podrazumeva dijagnostiku smetnji i poremećaja dece i mladih, savetodavni rad sa decom, mladima i roditeljima, profesionalnu orjentaciju, porodičnu psihoterapiju. Naime, pored...

Pogledaj više
Razvoj govora
Razvoj govora

Deca su nam najvažnija, pa je u tom smislu i njihov razvoj i napredak veoma važan. Da bi detetov razvoj tekao uredno, neophodno je da se njegove komunikativne, motorne, saznajne, emotivne i socijalne funkcije pravilno razvijaju. Nepravilan razvoj...

Pogledaj više
Pozovite nas