Reedukacija psihomotorike

Reedukacija psihomotorike

Reedukacija psihomotorike je metod koji koristi pokret, kao senzomotornu i psihomotornu aktivnost, za podsticanje razvoja svih oblasti dečijeg funkcionisanja (motoričkog, emotivnog i kognitivnog- saznajnog). U osnovi ove metode je činjenica da čovek saznanja o sebi i svetu oko sebe stiče preko svog tela (dodirom, vidom, sluhom, mirisom, ravnotežom…) i preko tela (gestom, pokretom) šalje poruke u spoljni svet.

Beba vrlo rano nauči da pomeranjem ruku i nogu može da menja stvari u okolini (najpre slučajno udari igračku, a zatim vrlo brzo uvidja da će igračka zvečati ako je opet udari. Ovu aktivnost, kao i svaku, proprate osećanja). Već tada beba počinje da vlada prostorom kroz pokret. Upravo kroz ovakvo jedinstveno iskustvo dete uči. Ne prolaze sva deca uredno ovaj razvoj, ne stiču sva deca potrebna razvojna iskustva. Tretman pokretom upravo omogućava da se ponovo prodju (reedukuju) nedograđena iskustva i da se integrišu u lični (motorički, emotivni i saznajni) doživljaj.

Reedukacija psihomotorike se koristi kod dece sa svim razvojnim poremećajima.

Opšte vežbe psihomotorike su:

Specifične vežbe psihomotorike su: