O nama

Vesna Filipović

Master logoped, reedukator psihomotorike i Marte Meo terapeut

„Profesionalnost, odgovornost, kvalitet rada, zadovoljstvo i poverenje korisnika naših usluga, naši su prioriteti i imperativi u radu.“

Master logoped Vesna Filipović je osnivač Logoedukativnog centra Vesna, koji je nastao kao posledica dugogodišnjeg rada sa decom govorno – jezičkih poremećaja, kao i sa njihovim rodieljima.

Logoped Vesna Filipović u tretmane uključuje rad na govoru, lepoti komunikacije, bogatstvu rečnika, razvoju i usavršavanju psihosocijalnih veština, senzornoj integraciji i psihomotorici, poboljšanju kvaliteta pažnje, korekciji artikulacije, praćenju kognitivnog (saznajnog, intelektualnog) i emocionalnog razvoja, uz stalnu proveru efikasnosti rada, a uz smernice da je svako od nas osoba različita od svih ostalih za koju se individualno treba prilagoditi ili razviti način rada.

Sama ideja o osnivanju logoedukativnog centra sazrevala je dugi niz godina. Logoped Vesna Filipović je okupila oko sebe tim mladih generacija stručnjaka, sa ambicijom da svoje znanje i energiju usmere ka usavršavanju postojećih tehnika rada i razvijanju novih metoda, težeći da zajedničkim snagama, kombinujući znanja, dopunjavajući jedni druge na najbolji mogući način pristupe bilo kojoj potrebi zbog koje ste odlučili da nam se obratite.

U logoedukativnom centra Vesna se bavimo dijagnostikom i tretmanom svih poremećaja: glasa, govora, jezika, sluha, čitanja i pisanja, kao i savetovanjem roditelja dece sa govorno-jezičkim problemima, specifičnim smetnjama čitanja i pisanja. Nakon timske, dijagnostičke obrade i dostavljanja pismenog izveštaja o logopedsko – psihološkom statusu, planiraju se tretmani i savetodavni rad.

Logoped Vesna sprovodi rad u namenski usklađenom prostoru za rad sa decom koja imaju neke od govornih ili komunikacijskih smetnji. Rad se sprovodi kroz individualne logopedske tretmane prilagođene potrebama deteta.

Višegodišnjim radom i iskustvom stekli smo apsolutno poverenje pacijenata da nam prepuste sprovođenje rehabilitacionog postupka uz primenu najsavremenijih metoda.

Našu ekipu čine stručni ljudi sa iskustvom i puno ljubavi i razumevanja prema deci. Takođe postoji mogucnost angažovanja defektologa specijaliste, ukoliko postoji potreba za tim.

U našem timu rade master logopedi, defektolozi, reedukatori psihomotorike, terapeuti senzorne integracije i  psiholog.