Dislalija

Dislalija – poremećaj artikulacije glasova

Dislalija je poremećaj artikulacije odnosno poremećaj izgovora određenog glasa ili grupe glasova kod dece tipičnog razvoja. Može se ispoljiti i kao potpuno odsustvo određenog glasa.

Etiologija za pojavu dislalije je multifaktorijalno uslovljena.

Dislalija se dijagnostikuje primenom artikulacionih testova uz praćenje uzrasnih normi u izgovoru glasova.

Postoje različiti oblici ispoljavanja ovog poremećaja:

Sigmatizam podrazumeva nepravilan izgovog jednog ili vise glasova iz sledece grupe: s,z,c,č,š,ž,d

Rotacizam podrazumeva nepravilan izgovor glasa r

Lambdacizam podrazumeva nepravilan izgovor glasova l i lj

Tetacizam- poremecaj kada veci broj suglasnika prelazi u t i d

Za roditelje je jako bitno da naprave razliku između tepanja i navedenog poremećaja. Pod tepanjem podrazumevamo fiziološku pojavu neadekvatne artikulacije u ranom detinjstvu, dok pod dislalijom podrazumevamo patološki poremećaj artikulacije u razvojnom dobu i odraslih ljudi.