Programi

Dijagnostika poremećaja

Dijagnostika u defektologiji može biti opšta (primenjuje svaki defektolog) i specifična …

Više informacija
Rana stimulacija razvoja

Rana stimulacija razvoja je izuzetno bitna, jer nedostatak stimulacije može dovesti do umanjenja bioloških…

Više informacija
Logopedski tretmani

Logopedski tretman podrazumeva aktivnosti i intervencije koje su usmerene na ranu stimulaciju…

Više informacija
Reedukacija psihomotorike

Reedukacija psihomotorike je metod koji koristi pokret, kao senzomotornu i psihomotornu aktivnost…

Više informacija
Kreativne radionice za decu

Kreativne radionice u logoedukativnom centru Vesna su usmerene na oblasti socijalnog…

Više informacija
Senzorna integracija

Poremećaj senzorne integracije je nedosledno registrovanje i obrada stimulusa u mozgu, dok su nervni putevi očuvani.

Više informacija
Marte Meo savetovanje

Marte Meo, prirodna potpora razvoju, je posebna metoda kojom se pomaže osobama koje imaju teškoće u komunikaciji.

Više informacija
Savetovanje roditelja

Kroz razgovor sa logopedom roditelj može dobiti sva znanja koja su mu potrebna da na pravilan način…

Više informacija