Fiziološko mucanje

Fiziološko mucanje – poremećaj fluentnosti govora

Fiziološko mucanje predstavlja poremećaj fluentnosti govora koji se javlja oko 2 godine života. U periodu od druge do pete godine kod deteta se razvijaju osnovne jezičke strukture. Važno je naglasiti da to nije pravo mucanje već česta i prolazna faza u razvoju govora.

Ispoljava se zastajkivanjem u govoru, ponavljanjem glasova, slogova ili celih reči. Nastaje kao posledica nesklada izmedju brzine toka misli i sporosti govornih organa koji su u tom periodu jos uvek nedovoljno koordinisani.

Kada se javlja fiziološko mucanje?

 

Najčešće se javlja u stanjima povišene emocionalne napetosti. U takvim situacijama dete nije ni svesno da negde greši i mucanje uglavnom spontano prolazi ako okolina ne reaguje na zastajkivanje i ne skeće mu pažnju na to. Dobar govorni uzor i smiren govor sa detetom je put za razvoj tečnog i pravilnog govora.

Za dete sa ovakvim problemom treba svakodnevno odvojiti vreme i posvetiti mu pažnju. Osmišljavati igru, ne ispravljati govor deteta i ne ukazivati mu na greške.

Jako je bitno da fokus bude na onome šta dete govori, a ne kako govori. Takodje, neophodno mu je dati dovoljno vremena da kaže ono što želi. Svako skretanje pažnje na način govora ometa misaono-jezičke procese i dete postaje svesno svog zamuckivanja, a onda zaista počinje da muca.