Rana stimulacija razvoja

Rana stimulacija razvoja

Rana stimulacija razvoja je program namenjen deci do 3 godine. Stimulacija polazi od principa da rani razvoj utiče na sve kasnije etape razvoja. Razvoj određenih funkcija i ponašanja odvija se uvek istim, nepromenjenim redosledom. Uredan razvoj deteta podrazumeva sazrevanje određene funkcije u adekvatnom vremenskom okviru. 

Program rane stimulacije razvoja predstavlja kombinaciju logopedskog tretmana, uz primenu Marte Meo metode, metode psihomotorne reedukacije i senzorno integrativne terapije.