Logopedski tretmani

Šta podrazumeva logopedski tretman?

Logopedski tretman podrazumeva aktivnosti i intervencije koje su usmerene na ranu stimulaciju govorno-jezičkog, socijalnog i emocionalnog razvoja. Tretman se sprovodi kroz igru i primenu tehnika iz ABA programa, Floortime terapije, Marte Meo metode, Svesne sinteze razvoja kao i mnogih drugih metoda. Logopedski tretman baziran je i na upotrebi Beringer aparata (Digitalni Logopedski set). Njime se utiče na brzinu i efikasnost tretmana kroz stimulaciju receptivnog i ekspresivnog govora, auditivne percepcije i pažnje, kao i verbalne memorije. 

Kroz mnoge aktivnosti poboljšava se detetova motorika, postiže korektna artikulacija svih glasova, razvijaju se grafomotorne sposobnosti , stimulišu se postojeće i razvijaju nove sposobnosti koje su detetu neophodne za uspešno savladavanje čitanja i pisanja. Uz tehnike i metode rada koje se primenjuju kod nas podiže se stepen detetove motivacije za komunikacijom i učenjem.