Kreativne radionice za decu

Kreativne radionice za decu

Kreativne radionice u logoedukativnom centru Vesna su usmerene na oblasti socijalnog i emocionalnog razvoja kod dece.

Čak i kada dete ovlada govorom i komunikacijom ono može imati izvesne teškoce prilikom uspostavljanja odnosa sa vršnjacima kao i u igri sa njim, samim tim neophodno je kod deteta razvijati i socijalne veštine. Cilj ove radionice je poboljšanje socijalnih interakcija, razvijanje neverbalne komunikacije, facijalne ekspresije, stava tela i gestova.

Zašto su detetu potrebne kreativne radionice?

Potrebno je da dete nauči da izražava svoje emocije, ali isto tako i da ih razume kada ih neko drugi ispollji. Za sprovođenje ove radionice koriste se različiti materijali kao sto su bojice, kartoni, igračke, ali i različite psihoterapijske tehnike.

Najznačajniji period u procesu učenja kod dece predstavlja igra i kreativno izražavanje. Zato je od velikog značaja da dete u tom procesu ne prekidamo.

Pridružite se Vašem detetu i pustite da Vas oni vode, a pomzite im samo ukoliko procenite da je to zaista neophodno.

Kreativne radionice su organizovane tako da pažnja dece bude zaokupljena sve vreme, dok se istovremeno radi na razvoju različitih sposobnosti, fine i grube motorike.