Autizam

Autizam – pervazivni razvojni poremećaj

Autizam predstavlja pervazivni razvojni poremećaj sa karakterističnim oblikom patološkog funkcionisanja, kvalitativnim oštećenjem recipročnih i socijalnih interakcija, nedostatkom socio-emocionalnog reciprociteta, oskudnim, repetitivnim i stereotipnim obraacima ponašanja, interesovanja i aktivnosti, abnormalnostima u razvoju verbalne komunikacije. Autizam čini trijada oštećenja u oblasti socijalizacije, komunikacije i imaginacije.

Ni jedno autistično dete nije isto. Postoji veoma veliki spektar različitog ponašanja kod dece sa autizmom, pa se ne može odrediti neka tipična karakteristika.

Učestalost autizma je ista u svim sredinama bez obzira na rasnu, nacionalnu ili etničku pripadnost, socijalni ili ekonomski status.

Osobe sa autizmom mogu razviti preosetljivost na zvukove, dodire, ukuse, mirise, svetlost i boje.

Međutim, postoje neki simptomi autizma, koji ako se javljaju u kombinaciji, mogu ukazivati na prve znake autizma.

Važno je napomenuti da mnoga deca kojoj je dijagnostikovan autizam, mogu sa odgovarajućim programom dobro da napreduju, što zavisi takođe od stepena poremećaja.

Roditelj zaista mora da bude oprezan i da dobro poznaje svoje dete i ako u nešto i najmanje sumnja, da potraži stručnu pomoć.

Simptomi autizma: