Disfazija

Disfazija – kašnjenje u razvoju govora

Disfazija predstavlja poremećaj govora i jezika u kojem je razumevanje i govorno jezička razvijenost ispod nivoa detetovog mentalnog i hronološkog uzrasta.

Disfazija podrazumeva nemogućnost i teškoce u razumevanju i izražavanju jezika. Praćena je dislalijom, teškoćama u pamćenju reči, agramatizmom i opštom nesposobnošću verbalnog pamćenja.

Možete posumnjati da Vaše dete ima disfaziju ukoliko: ima mali broj reči kojima zna značenje, ne razume kada mu se obraćate, koristi sopstveni jezik ili gestikulira pri komunikaciji.

Deca sa razvojnom disfazijom u periodu posle treće godine imaju veliki broj glasova koje ne izgovaraju. Takođe ih zamenjuju drugim glasovima ili ih nepravilno izgovaraju. Nisu u stanju da usvajaju govor koji čuju oko sebe, pogotovu ako njihovo okruženje govori ubrzano sa neujednačenim ritmom i tempom. Disfazičnom detetu se mora obraćati sporije. Disfazična deca su sklona da višesložne reči izgovaraju samo sa početnim ili samo sa završnim slogom.

Deca sa ovim poremećajem pretežno koriste imenice, zatim glagole (u trećem licu jednine), ne razlikuju rod, teško usvajaju množinu. Sve radnje izražavaju u sadašnjem i prošlom vremenu, zamenice usvajaju znatno kasnije, a usvajanje prideva je prilično otežano.

Logopedski tretman obezbeđuje sistematično i plansko vođenje deteta i roditelja kroz terapiju. Zato je potrebno konsultovati se sa logopedom sa prvim znacima.