Savetovanje roditelja

Savetovanje roditelja

Kroz razgovor sa logopedom roditelj može dobiti sva znanja koja su mu potrebna da na pravilan način stimuliše psiho-motorni, kognitivni, govorno-jezički i socio-emocionalni razvoj svog deteta. Savetovanje je izuzetno važno i u slučaju kada je dete već uključeno u tretman. Roditelj mora kod kuće primenjivati obrasce rada koje logoped na tremanu primenjuje.