Tretmani

ADHD ili hiperaktivno dete

Definiše se kao poremećaj pažnje uz hiperaktivnost. Najizraženija karakteristika je nemogućnost kontrole sopstvenog ponašanja.

Više informacija
Tretman senzorne integracije

Poremećaj senzorne integracije je nedosledno registrovanje i obrada stimulusa u mozgu, dok su nervni putevi očuvani.

Više informacija
Dislalija

Dislalija je poremećaj artikulacije odnosno poremećaj izgovora određenog glasa ili grupe glasova kod …

Više informacija
Disfazija

Disfazija predstavlja poremećaj govora i jezika u kojem je razumevanje i govorno jezička razvijenost…

Više informacija
Disleksija

Disleksija je poremećaj u učenju čitanja pored normalne intelektualne sposobnosti…

Više informacija
Disgrafija

Disgrafija je poremećaj u savladavanju veštine pisanja i vrlo često se javlja istovremeno sa disleksijom.

Više informacija
Digitalni logopedski set Behringer

Digitalni logopedski set (DLS) Behringer je najmoderniji logopedski instrument, koji se koristi u savremenoj logopedskoj rehabilitaciji slušanja i govora.

Više informacija
Fiziološko mucanje

Najčešće se javlja u stanjima povišene emocionalne napetosti. U takvim situacijama dete…

Više informacija
Autizam

Autizam predstavlja pervazivni razvojni poremećaj sa karakterističnim oblikom patološkog…

Više informacija
Dečija afazija

Dečija afazija predstavlja stečeni jezički poremećaj, koji dovodi do poremećaja već stečenih jezičkih sposobnosti.

Više informacija