Marte Meo savetovanje

Marte meo savetovanje

Marte Meo, prirodna potpora razvoju, je posebna metoda kojom se pomaže osobama koje imaju teškoće u komunikaciji. Temelji se na imitiranju prirodnog razvojnog modela. Ova metoda daje konkretne i detaljne informacije o tome kako preduzeti male, praktične korake.

Za Marte Meo savetovanje potrebno je da roditelji snime (telefonom ili kamerom) nekoliko minuta interakcije sa svojim detetom. Snimci se koriste za pronalaženje dobrih momenata u komunikaciji i davanje uputstava roditeljima kako da dete napreduje iz dana u dan.