Razvoj govora

Deca su nam najvažnija, pa je u tom smislu i njihov razvoj i napredak veoma važan.

Da bi detetov razvoj tekao uredno, neophodno je da se njegove komunikativne, motorne, saznajne, emotivne i socijalne funkcije pravilno razvijaju. Nepravilan razvoj samo jedne od njih rezultiraće zastojem u celokupnom razvoju.

Važnost razvoja govora

Za razvoj govora neophodna je:

  • Pažnja ( zajednička pažnja)
  • Potreba za komunikacijom
  • Kontakt pogledom
  • Adekvatna stimulacija
  • Gest
  • Simbolička igra

Da bi došlo do pojave prve reči mora da prethodi postojanje gukanja i brbljanja. Ukoliko je neka od ovih faza preskočena ili nedovoljno razvijena, ne može se očekivati uredan razvoj govora. Roditelji veoma lako mogu da uoče to odstupanje, jer sa nestrpljenjem iščekuju detetovu prvu reč.

Ukoliko dete ne progovori na vreme ( 12-15 meseca), ne formira rečenicu (oko 24 meseca), doći će do neadekvatnih obrazaca u ponašanju , jer dete ne ume da iskaže svoje želje i potrebe.

Dobra zajednička pažnja podrazumeva interakciju. To znači da vas dete gleda kada mu se obraćate, da vas poziva u igru, da prihvata uključivanje drugih u aktivnost kojom se trenutno bavi, odnosno, da vidno uživa u zajedničkim aktivnostima. Potrebno je svakodnevno organizovati zajedničke aktivnosti u skladu sa detetovim uzrastom.

Pažnja je veoma važna jer ona omogućava da se dete duže vremena bavi nekim određenim sadržajem. To je jako značajno za dalji napredak deteta, a posebno će uticati na sticanje školskih veština. Medjutim, neke aktivnosti (predugo gledanje TV , igranje igrica ) nisu adekvatna stimulacija dečije pažnje, jer nema interakcije.

Ukoliko dete ima potrebu za komunikacijom, a postoji zastoj u govoru i jeziku, ono će biti razdražljivo, frustrirano, često i agresivno, jer ne uspeva da zadovolji svoje želje i potrebe.

Potrebno je da roditelji reaguju na vreme, jer pravovremeno delovanje daje najbolje rezultate. Nije dobro ako roditelji misle da će problemi nestati vremenom, tj. ’’odrastanjem’’. Oni će se produbljivati.