Mešoviti razvojni poremećaj (F83) ili Disharmoničan razvoj

Mešoviti razvojni poremećaj (F83)

ili

Disharmoničan razvoj

Kada su kod deteta prisutni specifični razvojni poremećaji na nivou dve ili više oblasti razvoja  (na nivou govora i jezika, motorike,  emocija ili inteligencije), a ni jedan poremećaj ne preovlađuje dovoljno da bi predstavljao glavnu dijagnozu, govorimo o mešovitom razvojnom poremećaju (F83).

Poremećaji su obično, ali ne uvek povezani sa nekim stepenom slabljenja kognitivnih funkcija (pažnje,pamćenja, mišljenja).Kažemo da je razvoj disharmoničan zato što se neki delovi detetovog razvoja znatno razlikuju u stepenu razvijenosti (napreduju ili zaostaju), dok su ostali aspekti razvoja približni ili tipični očekivanjima za uzrast.

Na primer kod deteta mogu biti prisutni u sličnoj meri i govorno-jezički i motorički poremećaji, dok je intelektualni, saznajni i emotivni razvoj deteta u skladu sa uzrastom.

Pod dijagnozom disharmoničnog razvoja se mogu naći razvojna dispraksija (neurološki poremećaj organizacije i koordinacije pokreta) , dislalija (artikulacioni poremećaj), disfazija (razvojni jezički poremećaj), specifični razvojni poremećaji školskih veština (disleksija, disgrafija, diskalkulija), ADD (poremećaj pažnje bez hiperaktivnosti), ADHD (poremećaj pažnje praćen hiperaktivnošću), intelektualna inhibicija (nemogućnost učenja uprkos očuvanim intelektualnim sposobnostima), selektivni mutizam.Dinamika razvoja, „snage“ i „slabosti“ svakog deteta su vrlo individualne. Pored stručnjaka koji prilagiđeno detetetu sprovodi tretmane i prati razvoj, vrlo je važna uloga  roditelja.  Veoma je poželjno da roditelji svakodnevno koriste savete stručnjaka i stvore stimulišuću sredinu u detetovom prirodnom okruženju.