Autor: Vesna Filipović

Napredak u logopedskom tretmanu

Logopedski tretmani mogu nekad biti višegodišnji procesi. Dete se uključi u tretman, a neretko je okolina znatiželjna i često pita “ Idete kod logopeda, a dete još uvek nije progovorilo?“ Da bi se govor razvio neophodno je da se razviju kontakt pogledom i komunikacija, interakcija, imitacija, simbolička igra, gestovi, zajednička pažnja i razumevanje govora. Nekada […]

Predlog za aktivnost sa detetom

Vaše dete jako kratko zadržava pažnju na igračkama? Baca ih, ne razgleda i ne igra se sa njima. Evo predloga kako za početak, možete produžiti pažnju ka nekom materjalu. U kutiju stavite igračke različitih materjala i tekstura. Pojedine igračke umotajte u foliju ili papir po izboru. Neka dete samo odabere koju će igračku prvo uzeti. […]

FAKTORI USPEŠNOSTI LOGOPEDSKOG TRETMANA

U zavisnosti od teškoća koje dete ima, tretman može trajati duži ili kraći vremeski period. Kod dece kod koje se govor kasnije razvio, logopedski tretman trajaće duže, ali ako dete ima samo nepravilnu artikulaciju, tretman će trajati kraće. Faze razvoja deteta su povezane i umrežene, i ne mogu se preskakati. Na uspešnost logopedskog tretmana utiče: […]

PODSTICAJNE AKTIVNOSTI ZA DECU OD 5 GODINA

⦁ napolju skupljajte lišće, cvetove, grančice i lepite ih na veliki papir ⦁ napravite poligon od stolica, jastuka i neka dete prolazi između prepreka ⦁ na udaljenosti od 1 metra bacajte detetu loptu, jastuk i neka ono pokuša da ga uhvati. Postepeno povećavajte razdaljinu ⦁ čitajte ili pričajte priču, pa izmenite kraj ili neka dete […]

IGRA ZA BOGAĆENJE REČNIKA „OPIŠI“

 Odaberite pojam koji ćete opisivati. Nacrtajte ga ili pokažite predmet ( na primer ČAŠA) Pitamo dete: KAKVA JE ? ( providna, mala, staklena) Kada dete kaže jedan opis, vi izgovorite drugi pridev koji opisuje pojam i tako naizmenično. Ukoliko detetu ponestane ideja, možete postaviti pomoćna pitanja: Kakvog može biti: • Oblika? • Boje? • Veličine? […]

DISLALIJA

Dislalija je artikulacioni poremećaj koji se ispoljava kao nepravilnost ili nemogućnost izgovora pojedinih glasova. To je jedan od  najčešćih  govornih  poremećaja kod dece. Javlja se kao: omisija-  izostavljanje glasa u reči (npr. spava-pava, riba-iba) distorzija -kada određeni glas u manjoj ili većoj meri odstupa od pravilnog izgovora(npr. zvuči umekšano ili kada jezik izlazi između zubića […]

RAZVOJ GRUBE MOTORIKE

Gruba motorika je kretanje celog tela i osnova je za razvoj fine motorike. Ona se razvija i stimuliše u svakodnevnim aktivnostima od samog rođenja. Njen razvoj je u tesnoj vezi sa intelektualnim i emocionalnim razvojem. Svaki pokret utiče na razvoj grube motorike i važno je da stimulišemo i levu i desnu stranu tela. OKVIRNE RAZVOJNE […]

RAZVOJ REČENICE

Razvoj rečenice počinje u periodu od 18. do 24.meseca, kada deca počinju da kombinuju reči u fraze (najpre imenicu i glagol) i usložnjavaju svoj jezički iskaz koristeći reči koje su do tada naučila. ( Seka pa- pa, maca am – am, tata brm-brm). Koriste onomatopeju. Zatim deca počinju da koriste i glagole daj vode, ima […]