Autor: Vesna Filipović

Značaj igre za razvoj deteta

Igra ima višestruk značaj za kompletan psihofizicki razvoj dece. Još u periodu odojčeta dete istražuje, opipava, stavlja različite predmete u usta, upoznaje se sa različitim oblicima, materijalima, bojama i karakteristikama igračaka i kroz igru i iskustvo razvija svoje kognitivne sposobnosti (opažanje, učenje, pamćenje, mišljenje, inteligenciju) Kroz igru dete se uči strpljenju, interakciji, komunikaciji i saradnji […]

Lateralizacija i učenje

Lateralizacija je funkcionalna podela mozga na dva dela, tj. na dve strane, levu i desnu, koje se međusobno nadopunjuju. Svako od nas koristi istovremeno obe hemisfere, ali ne i podjednako uspešno. Leva hemisfera mozga zadužena je više za učenje jezika, slova, brojeva, zaključivanje, uočavanje redosleda, nauku i matematiku i inerviše desnu stranu tela, dok je […]

UTICAJ GOVORA RODITELJA NA DETETOV RAZVOJ

UTICAJ GOVORA RODITELJA NA DETETOV RAZVOJ -Način roditeljskog govora i ponašanja prema detetu i okolini mnogo utiče na celokupan razvoj deteta, a posebno na govor i jezik. Pričajte „pravilno“ sa svojom decom. Izbegavajte tepanje i koristitite kompletne rečenice i tako budite model detetu za razvoj govora i jezika koji želimo da dete usvoji Govorite sporije, […]

Kako vežbati govor kod kuće?

Roditelji su često u nedoumici kako ,šta i kada treba da rade sa svojim detetom kod kuće , posebno ako je uključeno u tretman. Često su mišljenja da je dovoljno samo odlaziti na logopedske tretmane i da će dete napredovati. Roditelj nije terapet, ali je vežbanje kod  kuće  neophodno jer na taj način dete automatizuje  […]

Kako uspostaviti odnos sa detetom?

Roditelji i osobe koje su u neposrednom kontaktu sa decom treba da imaju DOSLEDAN STAV u odnosu sa decom. Mnogo toga što dete radi u prvim godinama života ima veze sa emocionalnim, fizickim i kognitivnim razvojem, a ne lošim ponašanjem. Šta je potrebno uraditi? -postaviti granice -biti dosledan -prihvatiti dečija osećanja i razumeti ih Kako […]

GOVOR NA UZRASTU 3-4 GODINE, ŠTA OČEKUJEMO?

GOVOR NA UZRASTU 3-4 GODINE, ŠTA OČEKUJEMO? U ovom periodu deca postaju „pričljivija“, njihov rečnik postaje znatno bogatiji ⚫ govor je razumljiv za širu socijalnu sredinu ⚫ rečenica je uglavnom potpuna i gramatički korektna ⚫ zna da kaze kako se zove, preziva,koliko godina ima i ime bar dva drugara ⚫ postavlja pitanja o raznim temama(ko,šta,zašto?..) […]

Napredak u logopedskom tretmanu

Logopedski tretmani mogu nekad biti višegodišnji procesi. Dete se uključi u tretman, a neretko je okolina znatiželjna i često pita “ Idete kod logopeda, a dete još uvek nije progovorilo?“ Da bi se govor razvio neophodno je da se razviju kontakt pogledom i komunikacija, interakcija, imitacija, simbolička igra, gestovi, zajednička pažnja i razumevanje govora. Nekada […]

Predlog za aktivnost sa detetom

Vaše dete jako kratko zadržava pažnju na igračkama? Baca ih, ne razgleda i ne igra se sa njima. Evo predloga kako za početak, možete produžiti pažnju ka nekom materjalu. U kutiju stavite igračke različitih materjala i tekstura. Pojedine igračke umotajte u foliju ili papir po izboru. Neka dete samo odabere koju će igračku prvo uzeti. […]

FAKTORI USPEŠNOSTI LOGOPEDSKOG TRETMANA

U zavisnosti od teškoća koje dete ima, tretman može trajati duži ili kraći vremeski period. Kod dece kod koje se govor kasnije razvio, logopedski tretman trajaće duže, ali ako dete ima samo nepravilnu artikulaciju, tretman će trajati kraće. Faze razvoja deteta su povezane i umrežene, i ne mogu se preskakati. Na uspešnost logopedskog tretmana utiče: […]