Kategorija: Saveti Logopeda

DANAS JE EVROPSKI DAN LOGOPEDA

Evropska asocijacija logopeda proglasila je 6. mart danom logopeda, zbog čega se upravo danas na različite načine širom Evrope, podiže svest o značaju logopeda i govorno- jezičke terapije. Ovaj dan pruža priliku da se naglasi da je učestalost komunikativnih teškoća sve veća, te da raste i potreba za većim brojem stručnjaka u ovoj oblasti. Cilj […]

VAŽNOST PRIMITIVNIH REFLEKSA

Primitivni refleksi su urođeni i jako su važni za pravilan razvoj nervnog sisitema. Oni nestaju u prvim mesecima života, a dete ravija svesnu kontrolu pokreta. Ako oni izostaju, ili se zadržavaju duže, mogu ukazivati na izvesne poteškoće u psihomotornom razvoju. ⦁ Morov refleks- nastaje kada se bebi naglo izmakne podloga na kojoj leži, ona tada […]

USVAJANJE GRAMATIKE

Prva reč sa značenjem se obično javlja negde oko prvog rođendana , nakon čega se rečnik bogati i usložnjava.  Sa pojavim prve reči u govoru deteta započinje i sintaksički razvoj i proces učenja gramatike.  Do 1.5.godine  nekad i kasnije, dete koristi  govor  u svrhu komunikacije tako da  jedna reč koju izgovori ima funkciju cele rečenice.(Voda!-može značiti […]

UTICAJ MUZIKE NA PSIHOMOTORNI RAZVOJ DETETA

Uticaj muzike na psihomotorni razvoj deteta je zaista veliki. Slušanje muzike, pevanje, plesanje ili sviranje instrumenta povoljno utiče na celokupni razvoj deteta od najranijeg uzrasta. -Muzika smiruje bebu i utiče na povezanost roditelja i bebe. Čulo sluha se razvija u 25.nedelji trudnoće. Bebe kojima mama i tata recituju, pevuše ili puštaju melodije dok su još […]

Razvoj dečije igre

Igra je posao deteta, ona je detetovo prirodno stanje. Dete kroz igru ispoljava svoju ličnost, upoznaje svet, razvija kreativnost, maštu, obrađuje svoje emocije, razvija socijalne, motoričke i kognitivne veštine. Svako dete svojim tempom, tokom razvoja prolazi kroz različite vrste igri: -Funkcionalna igra – u kojoj dete koristi svoje telo, čula i time spoznaje njihovu funkciju. […]

Šta podrazumevamo pod pojmom reč?

Pojavu prve reči očekujemo na uzrastu od 12. do 15. meseca. Ovo je i individualna karakteristika, pa neka deca progovore pre, neka kasnije. Pojavi prve reči, prethodi period gukanja i brbljanja. Prvo se pojavljuju imenice, a potom glagoli. To su reči iz detetovog okruženja (mama, tata, maca, pije, jede..). Pod pojavom prve reči (funkcionalna reč), […]

Klasifikacija i serijacija

Klasifikacija i serijacija su sposobnosti važne za razvoj mišljenja i za ovladavanje pojmom broja, računskim operacijama i drugim školskim veštinama. Dete već na mlađem uzrastu može da klasifikuje životinje, vozila, hranu, oblike ili da prema jednom ili više zajedničkih osobina spoji predmete. Serijacija je sposobnost da po rastućem ili opadajućem nizu poređa pojmove. Dete dok […]

ZNAČAJ SLAGALICA U LOGOPEDSKIM TRETMANIMA

Igračke koje često koristimo u logopedskim tretmanima su slagalice umetaljke. Vrlo su korisne u radu sa decom kako na najmlađem uzrastu, tako i na starijem. Sadržaji mogu biti različiti (životinje, odeća, prevozna sredstva, hrana). Deca ih vole, rado ih prihvataju, zabavne su im, što je jako važno jer se tretman na ranom uzrastu sprovodi kroz […]