Kategorija: Saveti Logopeda

Značaj igre za razvoj deteta

Igra ima višestruk značaj za kompletan psihofizicki razvoj dece. Još u periodu odojčeta dete istražuje, opipava, stavlja različite predmete u usta, upoznaje se sa različitim oblicima, materijalima, bojama i karakteristikama igračaka i kroz igru i iskustvo razvija svoje kognitivne sposobnosti (opažanje, učenje, pamćenje, mišljenje, inteligenciju) Kroz igru dete se uči strpljenju, interakciji, komunikaciji i saradnji […]

Lateralizacija i učenje

Lateralizacija je funkcionalna podela mozga na dva dela, tj. na dve strane, levu i desnu, koje se međusobno nadopunjuju. Svako od nas koristi istovremeno obe hemisfere, ali ne i podjednako uspešno. Leva hemisfera mozga zadužena je više za učenje jezika, slova, brojeva, zaključivanje, uočavanje redosleda, nauku i matematiku i inerviše desnu stranu tela, dok je […]

UTICAJ GOVORA RODITELJA NA DETETOV RAZVOJ

UTICAJ GOVORA RODITELJA NA DETETOV RAZVOJ -Način roditeljskog govora i ponašanja prema detetu i okolini mnogo utiče na celokupan razvoj deteta, a posebno na govor i jezik. Pričajte „pravilno“ sa svojom decom. Izbegavajte tepanje i koristitite kompletne rečenice i tako budite model detetu za razvoj govora i jezika koji želimo da dete usvoji Govorite sporije, […]

Kako vežbati govor kod kuće?

Roditelji su često u nedoumici kako ,šta i kada treba da rade sa svojim detetom kod kuće , posebno ako je uključeno u tretman. Često su mišljenja da je dovoljno samo odlaziti na logopedske tretmane i da će dete napredovati. Roditelj nije terapet, ali je vežbanje kod  kuće  neophodno jer na taj način dete automatizuje  […]

Kako uspostaviti odnos sa detetom?

Roditelji i osobe koje su u neposrednom kontaktu sa decom treba da imaju DOSLEDAN STAV u odnosu sa decom. Mnogo toga što dete radi u prvim godinama života ima veze sa emocionalnim, fizickim i kognitivnim razvojem, a ne lošim ponašanjem. Šta je potrebno uraditi? -postaviti granice -biti dosledan -prihvatiti dečija osećanja i razumeti ih Kako […]

GOVOR NA UZRASTU 3-4 GODINE, ŠTA OČEKUJEMO?

GOVOR NA UZRASTU 3-4 GODINE, ŠTA OČEKUJEMO? U ovom periodu deca postaju „pričljivija“, njihov rečnik postaje znatno bogatiji ⚫ govor je razumljiv za širu socijalnu sredinu ⚫ rečenica je uglavnom potpuna i gramatički korektna ⚫ zna da kaze kako se zove, preziva,koliko godina ima i ime bar dva drugara ⚫ postavlja pitanja o raznim temama(ko,šta,zašto?..) […]

Napredak u logopedskom tretmanu

Logopedski tretmani mogu nekad biti višegodišnji procesi. Dete se uključi u tretman, a neretko je okolina znatiželjna i često pita “ Idete kod logopeda, a dete još uvek nije progovorilo?“ Da bi se govor razvio neophodno je da se razviju kontakt pogledom i komunikacija, interakcija, imitacija, simbolička igra, gestovi, zajednička pažnja i razumevanje govora. Nekada […]

Predlog za aktivnost sa detetom

Vaše dete jako kratko zadržava pažnju na igračkama? Baca ih, ne razgleda i ne igra se sa njima. Evo predloga kako za početak, možete produžiti pažnju ka nekom materjalu. U kutiju stavite igračke različitih materjala i tekstura. Pojedine igračke umotajte u foliju ili papir po izboru. Neka dete samo odabere koju će igračku prvo uzeti. […]