Značaj igre u razvoju govora

Videli ste neku igračku na dugme? Dovoljno je da Vaše dete samo pritisne svojim prstićem jedan taster i zabava je pokrenuta. Zvuči primamljivo i interesantno, čak i za nas odrasle, ali…

Mališani najveći deo vremena provode u igri. Na osnovu nje možemo da saznamo puno o njihovim sposobnostima. Igra je osnovni način učenja na ranom uzrastu i zato je bitno da obratimo pažnju na nju. Deca uživaju u igrama, one ih zabavljaju, pružaju im osećaj zadovoljstva ali je ona i veoma značajna za njihov pravilan razvoj. Kroz nju, deca razvijaju motorne, saznajne, komunikativne, emocionalne i društvene sposobnosti. Zato je jako važno da vodimo računa o načinu igre i vrsti igračaka. One mogu biti veoma korisne, edukativne i podsticajne  ako su pravilno odabrane i prilagođene  uzrastu i sposobnostima deteta. Ako detetu ponudimo igračku koju je ono preraslo, neće mu biti interesantna, a ukoliko nije dostiglo sposobnosti koje igračka traži, može biti obeshrabreno jer je težak zadatak pred njim.

Danas postoji jako puno zvučnih, svetlećih igračaka, ’’igračaka na dugme’’. Medjutim, one nisu podsticajne za detetov razvoj na ranom uzrastu. Naprotiv, ukoliko ih ponudimo detetu uzrasta od 18 meseci koje kasni sa razvojem govora i jezika, mogu biti i štetne. Te igračke imaju sličan uticaj na dete kao i crtani filmovi. Ne zahtevaju prisustvo druge osobe u igri, nema interakcije, već je dete pasivno. Stoga ih treba zameniti nekim drugim, stimulativnijim.

Osnovni motiv dečije igre je zadovoljstvo. Najbolje igračke koje možete pokloniti svom detetu su one najjednostavnije, odnosno igračke koje ne rade ništa same. Takva igračka će uticati da dete igračku istražuje, samostalno osmišljava način igre, razvija svoje sposobnosti, maštu. Dakle, ono mora da izvede neku aktivnost, da bi dobilo zadovoljstvo. Dobre igračke su one sa kojima  dete više puta može da se igra, na više različitih načina. Poklonite detetu lutku, one će je presvlačiti, uspavljivati, hraniti. Uz nju će se učiti odgovornosti, brizi o drugom.

Igre loptom, preskakanje vijače, vožnja trotinetom su jako interesantne za dete ali i korisne jer pomoću njih razvija motorne veštine. Plastelin, bockalice, glina, nizanje perlica su spoj zanimljivog i korisnog jer razvijaju finu motoriku. Ponudite deci kocke, pesak i kanticu jer kroz njih stiču saznanja o svetu oko sebe.

Uvek možete čitati svom detetu, pričati mu priče i tako mu pomagati da bogati rečnik i razvija komunikativne sposobnosti.

Ne nudite mu previše igračaka istovremeno, jer igranje jednom igračkom vežba usmeravanje pažnje.

Interaktivne igre sa vršnjacima ga socijalizuju. Kroz igre žmurke, ’’Ne ljuti se čoveče’’i sl.  uči da mora da poštuje određena pravila, uči se  strpljenju, da prihvata poraz, da se raduje kad pobedi…

Uloga roditelja je da ga stimuliše da razvija odnos prema igri i da ga pohvali kada je uspešno.