Teškoće u učenju i pomoć logopeda

Vaše dete ima teškoće u savladavanju školskog gradiva?

Potražite pomoć stručnjaka, niste sami.

Nova školska godina je uveliko počela. Obim gradiva koje dete treba da prepiše, zapamti, pročita i razume, zaključi, sabere i oduzme se povećava. Možda provodite mnogo vremena završavajući domaće zadatke, a imate utisak da dete teže usvaja nova znanja i veštine.

Ukoliko Vi kao roditelj, pored pomoći učitelja, ne uspevate da pomognete detetu da polako savladava školske veštine, ako se teškoće ne smanjuju uprkos velikom trudu i radu, velika je verovatnoća da negde „ koči“ i da vam je potrebna stručna pomoć.

Možda Vam treba samo pomoć u vidu saveta ili smernice stručnjaka kako da približite zadatak baš sposobnostima Vašeg deteta, ili je pored saveta neophodan i kontinuiran tretman, koji podrazumeva  stimulaciju neophodnih predškolskih sposobnosti.

Ako primetite da dete ne zadržava dovoljno pažnje na jednom zadatku, teže se prebacuje na sledeći zadatak ili bi stalno ustajalo sa stolice, ne može da zapamti oblik slova ili da rukom isprati linije,  znajte da su to sve teškoće koje se mogu javiti.

Ako  imate  bilo kakvu nedoumicu, mislite da vam ide teže nego sto bi trebalo, obratite se za pomoć stručnjaku u Vašoj okolini ( logopedu, defektologu drugog profila, psihologu ). Naš telefon je na raspolaganju za sva pitanja.

Srećno.