MARTE MEO METODA

MARTE MEO METODA

 

Šta je Marte Meo?

Marte Meo, prirodna potpora razvoju, je posebna metoda kojom se pomaže osobama koje imaju teškoće u komunikaciji. Temelji se na imitiranju prirodnog razvojnog modela. Ova metoda daje konkretne i detaljne informacije o tome kako preduzeti male, praktične korake.

Metodu je razvila Marija Aarts, holandski pedagog i terapeut. Bila je jako uspešna u svom radu sa decom sa autizmom. Marija Aarts je shvatila da roditeljima dece sa teškoćama komunikacije, najviše nedostaje znanje kako da se ophode prema svojoj deci. Stručnjaci im detaljno objašnjavaju šta nije u redu sa njihovom decom, ali te informacije ne mogu koristiti da poboljšaju komunikaciju sa njima.

Naziv „ Marte Meo“, prema latinskom izrazu „ mars martis“ u prevodu znači „svojim vlastitim snagama“. Proučavanjem prirodnog ponašanja roditelja u kontaktu sa malom decom, otkrivaju da postoji ponašanje kojim roditelji prirodno podupiru razvoj dece. To ponašanje je nazvano „ intuitivno didaktičko ponašanje roditelja“. Ono nije svesno. Može se uočiti kod svih ljudi. Intuitivno didaktičko roditeljsko ponašanje je jako podložno stanju u kojem se nalazi odrasla osoba ili dete. Ako su odrasli ili dete pod stresom, intuitivno didaktičko ponašanje može biti poremećeno.

Marija Aarts je uočila kojim elementima ponašanja odrasli pomažu da deca napreduju u razvoju. Prirodne, razvojno podupiruće elemente ponašanja, nazvala je Marte Meo elementima. Marte Meo elementi su stvarni, konkretni delovi svakodnevnih interakcija i sastavni su deo bilo koje uspešne komunikacije.