Šta je bilateralna koordinacija i zašto je važna?

Bilateralna koordinacija je sposobnost koordinacije obe strane tela na kontrolisan i organizovan način. Nama su za obavljanje mnogih svakodnevnih finih, grubih motoričkih i vizualnih aktivnosti potrebne obe strane tela i to tako da ruka/ noga/ oko jedne strane može uspešno obaviti aktivnost u zoni suprotne strane tela.

Ukoliko je dobra bilateralna koordinacija to je pokazatelj da obe strane mozga efikasno komuniciraju i razmenjuju informacije.

Bilateralna aktivnost je važna za razvoj lateralizovanosti koja se uspostavlja nakon vise iskustava. Vremenom, jedna strana postaje dominantna- vodeća, dok je druga pomagač (npr.dok pišemo jednom rukom, druga služi za stabilizaciju papira).

Deca koja imaju teškoće u prelaženju srednje linije tela i u bilateralnoj koordinaciji, mogu imati odloženu lateralizaciju, poteškoće u izvršavanju svakodnevnih životnih zadataka kao što su: korišćenje pribora za jelo, makaza, češlja, teškoće u oblačenju, vezivanju pertli, zakopčavanju. Imaju teškoće u čitanju, pisanju, u praćenju pokretnog predmeta (lopte npr). Takođe, primećuju se teškoće u grubim motoričkim aktivnostima: silaženju niz stepenice( korak po korak, bez naizmeničnosti nogu), u penjanju, skakanju ili hodanju.