Šta su eholalije?

Eholalije se javljaju kao jedna od normalnih faza u razvoju govora i jezika kod dece između 1. i 2. godine života. Kod dece urednog razvoja često prođe i neopaženo od strane roditelja, jer traje kratko.

Kako govorno- jezički razvoj napreduje, tako se one smanjuju. Odnose se na ponavljanje reči, rečenica, fraza koje je neko izgovorio. Ukoliko postoje i posle 3. godine života, ukazuju na govorno- jezička odstupanja. Tada je važno obratiti se logopedu radi procene govorno- jezičkog razvoja i tretmana.

Eholalije mogu biti:

  • trenutne (kada dete neposredno ponovi rečenicu/ pitanje koje smo postavili, ne dajući odgovor). Ako dete pitamo „ Da li želiš vodu? „, a ono samo ponovi za nama, to je znak da postoji problem sa razumevanjem govora.
  • odložene ( to su eholalije koje su van konteksta jer se ponavljanje dešava nakon nekoliko sati, dana). To mogu biti pesmice iz crtanih filmova, emisija, reklame, pesmice na stranom jeziku. Ovaj govor nije funkcionalan jer dete ne razume značenje izgovorenog. Nekada se ponavljaju veoma složeni iskazi koji su neprimereni uzrastu.

Ukoliko primetite česta ponavljanja iskaza kod Vaših mališana, ili se ona javljaju i nakon 3. godine, obavezno potražite savet logopeda!