Razvoj rečenice kod dece sa usporenim govorno- jezičkim razvojem

Teškoće u razumevanju i u upotrebi reči uzrokuje produkciju kraćih rečenica u odnosu na decu tipičnog jezičkog razvoja.

-Rečenica se pojavljuje znatno kasnije
-Rečenica je elementarna i siromašna (hoće pije)
-Reči su skraćene ( npr. nedostaje im prvi ili poslednji deo reči), česte su zamene glasova ili slogova u rečima
-Redosled reči u rečenici je nepravilan
-Izostaju funkcionalne reči da, je
-Predlozi, prilozi, zamenice i veznici nedostaju u izgovoru ili se pojavljuju znatno kasnije

-Teško usvajaju upitne rečenice, odrične i odrično-upitne rečenice

Oskudna rečenična konstrukcija i kombinovanje takvih rečenica u priču prenosi se kasnije i na pisani jezik.
Ranim uključivanjem deteta u logopedski tretman smanjuje se kašnjenje i povećava se mogućnost da dete dostigne govorno – jezički razvoj u skladu sa svojim uzrastom.