Uslovi za pravilno ovladavanje tehnikom čitanje i pisanja

USLOVI ZA PRAVILNO OVLADAVANJE TEHNIKOM

ČITANJA I PISANJA

 

Da bi dete prilikom polaska u školu pravilno ovladalo tehnikom čitanja i pisanja neophodno je da budu ispunjeni određeni uslovi.

Dete treba da zna:

  • da pravilno podeli reč od 5-6 glasova, usmeno
  • da pravilno poveže 5-6 glasova (usmeno) u odrovarajuću reč i prepozna njeno značenje
  • da odredi da li se glas nalazi u sredini, na početku ili na kraju
  • koliko glasova odnosno slova ima jedna kraća reč
  • da se orijentiše u prostoru (gore-dole, ispred-iza, levo-desno, ispod-iznad)
  • da se orijentiše u odnosu na vreme (doba dana, dani u nedelji, godišnje doba)
  • da prepriča kratku priču i da ispriča priču prema ponuđenim slikama

Dete treba da ima dobre grafomotorne sposobnosti:

  • da ume da precrta jednostavne geometrijske oblike
  • da ume da kopira linije (prave, krive, složene)
  • da ume da usmeri pažnju i zapamti izgled određenog slova