Reedukacija psihomotorike (Tretman pokretom)

Reedukacija psihomotorike (Tretman pokretom)

Reedukacija psihomotorike je metod koji koristi pokret, kao senzomotornu i psihomotornu aktivnost, za podsticanje razvoja svih oblasti dečijeg funkcionisanja (motoričkog, emotivnog i kognitivnog- saznajnog). U osnovi ove metode je činjenica da čovek saznanja o sebi i svetu oko sebe stiče preko svog tela (dodirom, vidom, sluhom, mirisom, ravnotežom…) i preko tela (gestom, pokretom) šalje poruke u spoljni svet.

Beba vrlo rano nauči da pomeranjem ruku i nogu može da menja stvari u okolini (najpre slučajno udari igračku, a zatim vrlo brzo uvidja da će igračka zvečati ako je opet udari. Ovu aktivnost, kao i svaku, proprate osećanja). Već tada beba počinje da vlada prostorom polja pokreta. Upravo kroz ovakvo jedinstveno iskustvo dete uči. Ne prolaze sva deca uredno ovaj razvoj, ne stiču sva deca potrebna razvojna iskustva. Tretman pokretom upravo omogućava da se ponovo prodju (reedukuju) nedograđena iskustva i da se integrišu u lični (motorički, emotivni i saznajni) doživljaj.

Reedukacija psihomotorike se koristi kod dece sa svim razvojnim poremećajima.

Opste vežbe psihomotorike su:

 • Vežbe za doživljaj telesne celovitosti (Ponovno upoznavanje šeme tela- dela i celine. Osnova je daljih saznajnih procesa.)
 • Vežbe za doživljaj gestualnog prostora (Prostor izvan tela koji se može zahvatiti ispruženim ekstremitetima- prostor polja pokreta. Ovde otpočinje proces socijalizacije deteta. Pokazni gest, gest za daj…)
 • Vežbe za otkrivanje objektivnog prostora (Prostor u kome se krećemo. Zainteresovanost deteta i istraživanje objektivnog prostora)
 • Veže za uočavanje prisustva drugog
 • Vežbe za ujednačavanje tonusa i osamostaljivanje pokreta
 • Vežbe za koordinaciju pokreta (Koordinacija oko-ruka, koordinacija ruku, nogu, ruku i nogu. Od toga zavisi izvođenje složenijih psihomotornih aktivnosti.)
 • Vežbe za kontrolu impulsivnosti (Ovladavanje impulsivnim- naglim/ neodmerenim ponašanjem koje rezultira agresivnim ispadom ili povlačenjem u sebe.)
 • Vežbe za uočavanje/usmeravanje i stabilizaciju lateralizovanosti (Dominantnog ekstremiteta/čula)
 • Vežbe za uočavanje i prepoznavanje ritmova
 • Vežbe za procenu trajanja i orjentaciju u vremenu  

Specifične vežbe psihomotorike su:

 • Vežbe za stimulaciju razvoja psihomotorike
 • Vežbe za smirivanje tikova
 • Vežbe za smanjenje stereotipija kod autizma
 • Vežbe za hiperkinetičko ponašanje
 • Vežbe za disleksiju, disgrafiju, dispraksiju, diskalkuliju itd.

Reedukator psihomotorike na osnovu procene detetovih trenutnih sposobnosti pravi individualni plan rada.