Ako vaše dete ima teškoće u čitanju

  • Ako vaše dete ima teškoće u čitanju, vežbe počnite sledećim redosledom:

-čitajte reči koje se sastoje od 2-3 slova po tehnici produženog povezivanja (tj. slivanja) slova. Na primer reč TO pročitaćete tako što ćete kratko izgovoriti slovo T, a zatim odmah nadovezati produženo čitanje slova OOOO  (TOOOO)

-Istu tehniku primenjujte i kod reči koje se sastoje od 3 slova. Npr. reč SOK krećete produženim čitanjem slova SSS ( odnosno izgovorom glasa S), zatim odmah nadovežite produženo čitanje slova O, a zatim slova K. To bi glasilo SSSOOOOKKK

-kada učite dete da čita reči od 4 slova, možete koristiti  tehniku produženog povezivanja (slivanja) slova ili tehniku čitanja po slogovima ( samo ako je dete naučilo čitanje reči od dva ili tri slova putem tehnike produženog povezivanja).Tehnika čitanja po slogovima je laka za primenu. Na primeru čitanja reči KUĆA, to bi izgledalo ovako: krećete od produženog (ali kraćeg) čitanja prvog sloga(KKUU) a zatim se nadovezuje slog ĆĆAA, nakon čega se ta dva sloga povezuju u reč.

  • Ukoliko dete ima teškoće usmene podele reči na glasove (glasovno-akustička analiza) ili spajanja glasova u odgovarajuću reč, logopedi savetuju sledeće:

-Vežbe opažanja reči kao delova celine

-Koliko rečenica ima reči? Koja je prva,treća,druga reč?Koja reč je    iza/ispred neke reči?

-Vežbe opažanja glasova kao sastavnih delova  jedinica reči

-Da li čuješ glas M u reči SOK?

-Koje glasove reči VODA?

-Gde čuješ glas S u reči NOS (SOK,OSA), na početku, u sredini ili na kraju?

-Koliko glasova ima reč MIŠ (SUPA,TRAVA)? Koji je prvi (drugi, peti, treći)?

-Koji je glas ispred/ iza određenog glasa?

-Navoditi glasove jedne reči, na pr.SEDI po redu, S-E-D-I, a od deteta tražiti da kaže koja je to reč.