Veza razvojne disfazije i specifičnih poremećaja čitanja i pisanja

Razvojna disfazija je poremećaj govora i jezika u kome je razumevanje govora i/ili jezičke produkcije  ispod hronološkog uzrasta deteta i pored normalnog vida,sluha,socio-emocionalnog razvoja I inteligencije.

Možete posumnjati da dete ima razvojnu disfaziju ako:

-ima mali broj reči kojima zna značenje

-slabo razume govor okoline

-slabo govori ili ima sopstveni jezik

-koristi gestikulaciju u komunikaciji sa okolinom

Dete ima potrebu da komunicira sa okolinom koju često kompenzuje gestovima, kojim se trudi da prenese poruku. Dete se odaziva na svoje ime, reaguje na zvukove okoline, obraća pažnju na vršnjake. Igra je funkcionalna, odnosno dete shvata kako se igra sa određenom igračkom. Detetove emocije su adekvatne za datu situaciju. Raduje se kada vidi poznatu osobu, ljuti se kada nije po njegovom.

Disfazična deca nisu u stanju da usvajaju govor koji čuju oko sebe, pogotovo ako njihovo okruženje govori brzo. Zbog toga se disfazičnom decom mora obraćati sporije.

Razvojnu disfaziju dijagnostikuje logoped. Od ključnog značaja je da odvedete dete na vreme kod logopeda. Odlaganjem i čekanjem da dete napuni određen broj godina, samo gubite dragoceno vreme.

Spontanim razvojem deca sa razvojnom disfazijom nisu u stanju da razviju zadovoljavajući nivo jezičkih struktura pa tretman treba početi od ranog uzrasta i zbog činjenice da postoji visok nivo povezanosti  razvojne disfazije i pojave specifičnih poremećaja čitanja i pisanja (na školskom uzrastu).

Razvojna disfazija je kompleksan govorno-jezički poremećaj koji ponekad zahteva višegodišnji rad sa detetom, individualni program za svako dete kao i strpljenje roditelja i sredine.