ZAŠTO JE KONTAKT POGLEDOM VAŽAN I KAKO GA STIMULISATI?

Dete od rođenja ima potrebu za komunikacijom i već tada se uspostavljaju temelji za uredan govorno- jezički razvoj.

Dete želi da podeli sa roditeljem ono što je uradilo očekujući njegovu reakciju. Kontakt pogledom je preduslov za dobru interakciju i ostvarivanje zajedničke pažnje, koja je preduslov za usvajanje govora i jezika.

Ukoliko kontakt izostaje, potrebna je stimulacija i rad na uspostavljanju što boljeg i dužeg kontakta pogledom.

Predlozi za vežbanje kontakta pogledom:

  • Služite se neverbalnom komunikacijom, koristeći izraženu mimiku i izraze lica. Menjajte tonalitet glasa.
  • Trudite se da što više budete usmereni licem u lice. Sedite preko puta deteta, spustite se u visinu detetovih očiju pri obraćanju
  • Govorite pojedinačne reči i produžavajte vokale
  • Igajte se igre skrivanja
  • Duvajte balončiće od sapunice
  • Dobacujte se loptom
  • Uradite nešto neočekivano, kako bi privukli pažnju ( stavite loptu na glavu)