Zanimljive činjenice o usvajanju jezika

  • Prema istraživanjma stranih autora dete tipičnog razvoja mora čuti reč u proseku 13 puta da bi je razumelo, a 23 puta pre nego što tu reč i upotrebi
  • Dete uzrasta dve godine treba da produkuje između 50 i 300 reči, a da razume 4 puta više od toga
  • Deca nauče da prvo izgovore reči sa zadovoljstvom, poput mama, tata,kuca..funkcionalne reči poput i,ili.. dolaze kasnije
  • Razlika izmedju razumevanja jezika i korišćenja jezika u početku razvoja govora kod dece je velika, dok se kasnije ,vremenom, ona smanjuje ali ipak  ostaje do kraja života
  • Istraživanja pokazuju da deci kojoj su knjige čitane od najranijeg uzrasta (od 8 meseci) broj reči koje razumeju uvećan je za 40 procenata, tokom određenog perioda, dok deci koja nisu bila izložena čitanju uvećan je samo za 16 procenata