Saveti roditeljima

Kako da budete podrška detetu koje muca?

Svakodnevno funkcionisanje porodice ima veliki fizički, emocionalni i psihički uticaj na svako dete, a posebno na dete koje muca. Jako je bitno da:

1.Uspostavite biološki ritam prilagođenuzrastudeteta.

  • Neka vreme spavanja i buđenja bude u isto ili slično vreme ( poželjno je 9 sati efektivnog sna)
  • Odredite vreme obroka, kao i raznovrsnost ishrane ( isključite slatkiše)
  • Omogućite detetu vreme za odmor, zabavu/ slobodnu igru, kao i definisano vreme za obaveze, učenje.

Ne zaboravite, vreme za odmor je podjednako bitno kao i vreme za rad.

2.Usporite. Nastojte da se u porodici stvori atmosfera bez žurbe, nervoze i napetosti. Govorite staloženo, bez prekidanja ili upadanja u reč.

3.Prilagodite svoje ponašanje kada dete zamuca:

Strpljivo sačekajte da dete kaže ono što želi. Ne treba da mu pomažete. Nemojte da govorite umesto njega, niti da tražite da ponovi. Dete mora steći utisak da je pred njim dovoljno vremena za govor, bez obzira na poteškoće, da ga roditelji slušaju i čekaju.

OBRATITE PAŽNJU ŠTA DETE GOVORI, A NE KAKO.

4. Usaglasite vaspitne stilove. Jako je bitno da roditelji postavljaju slične granice i dozvole detetu, kako dete ne bi bilo zbunjeno i rastrzano.

5. Jačajte detetovu sigurnost.

Pronađite aktivnosti koje dete voli da radi. Priključite mu se. Pohvalite detetov trud. Budite zaista zadovoljni učinjenim. Dete će to osetiti.

6. Aktivno se angažujte kao saradnici u logopedskoj i psihološkoj terapiji, koja treba da bude uklopljena u život deteta.

7. Za kraj, ono što nikako ne bi trebalo da radite:

  • Ne sažaljevajte dete zbog mucanja ( ni rečima, ni izrazom lica)
  • Ne kažnjavajte dete zbog mucanja
  • Ne dozvolite da stiče povlastice zbog mucanja

Uvažite svoje dete, bez obzira na način govora i ne štedite ga uobičajnih stvari kroz koje će rasti. Srećno!