Razvojna disfazija

Razvojna disfazija je specifični razvojni jezički poremećaj, u kome celokupni razvoj teče uredno osim produkcije i razumevanja govora i jezika koji su ispod očekivanog za mentalni uzrast deteta. U zavisnosti od simptoma, možemo govoriti o ekspresivnom i/ili receptivnom tipu.

  • Ekspresivni tip – dete ne govori, ili je govor nepravilan ( nepravilan izgovor glasova, pogrešna upotreba gramatičkih oblika, izostavljanje delova reči..), a razumevanje govora je dobro ili blago narušeno.
  • Receptivni tip – razumevanje govora je ispod očekivanog za mentalni uzrast deteta. Nerazumevanje govora onemogućava adekvatnu produkciju.

Razvojna disfazija zahteva ranu intervenciju i tretman. Čim posumnjate da Vaše dete ima teškoće u razvoju govora i jezika, potražite pomoć logopeda. Spontanim razvojem deca ne mogu da nadoknade kašnjenja, već se bez logopedskih tretmana, ona povećavaju, a to može uticati i na socijalno emocionalni razvoj deteta.

Takođe, mogu se očekivati i teškoće u učenju jezičkih veština (čitanje, pisanje, računanje), što roditelji često uoče tek pred polazak u školu. Za najbolje rezultate, potrebna je saradnja logopeda i roditelja, zato ukoliko primetite da je Vašem detetu potrebna pomoć, potražite savet logopeda.