Kako stimulisati zajedničku pažnju?

 

Pažnja je mentalna usmerenost na draži.

Podrazumeva sposobnost usmeravanja/ zadržavanja i prebacivanja pažnje sa jednu na drugu informaciju. Usko je povezana sa procesima učenja, pamćenja, komunikativnim obrascem, razvojem govora i jezika.

Zajednička pažnja je interakcija dvoje ljudi u istom sadržaju. Podrazumeva kontakt pogledom, upotrebu gesta, vokalizaciju. Veoma je važna u procesu komunikacije i socijalnih odnosa. Ukoliko se detetov razvoj odvija uredno, ona će se spontano razvijati. Kod dece sa narušenim komunikativnim obrascem ona će biti narušena.

Kroz igru sa detetom, možete doprineti razvoju zajedničke pažnje.

Pogledajte i pokažite prstom na nešto, uzmite ono što dete najviše voli kako bi Vam se pridružilo u igri. Uvek ga pohvalite kada to učini. Ukoliko ono samo započne neku aktivnost, priključite mu se u istoj.

Savet je da ne prelazite na drugu aktivnost, ukoliko prethodnu niste završili do kraja.

Igrajte se sa detetom, ono neka prati Vaše instrukcije (vizuelne ili onoga što čuje). Predlozi sa usmeravanje pažnje u zavisnosti od uzrasta:

 • Duvanje balončića
 • Nizanje perlica na kanap
 • Ubacivanje sitnih predmeta (dugme, žetoni) u kutiju ili flašu sa sitnim otvorima
 • Slaganje umetaljki
 • Slaganje slagalica
 • Igranje domina
 • Igre skrivanja
 • Čitanje knjiga, slikovnica
 • Bojanje bojanke
 • Dobacivanje loptom
 • Dodavanje autićima
 • Pronalaženje skrivenih predmeta na slikama
 • Pronalaženje sličnosti i razlika na dve slične slike

Ukoliko primetite da Vaše dete ne uspostavlja spontano zajedničku pažnju, potražite savet logopeda.