Čitanje knjiga na najranijem uzrastu

Od najranijeg uzrasta, treba početi sa stimulacijom detetovog razvoja. Brojni su načini, i čitanje sa decom je neizostavan deo istog. Važno je
izbor knjige i način čitanja prilagoditi detetovom uzrastu, interesovanjima i govorno – jezičkom razvoju.

Ovo je zajednička aktivnost roditelja i deteta koja utiče na govorno – jezički, kognitivni, intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj. Podstiče
kreativnost, maštu, razvija sposobnost slušanja, pamćenje, pažnju, razvoj rečnika.

Bebi listajte slikovnice, držite je u naručju. Ona će uživati u bliskosti sa vama. Iako još uvek ne razume govor, ona uživa dok vas sluša, pa
menjajte boju i visinu glasa. Osmehujte joj se.  Na ranom uzrastu preporučljive su slikovnice sa jakim kontrasnim bojama,  teksturama koje
beba može da dodirne, objektima/pojmovima čije značenje dete uči. Ovo je važno za senzornu stimulaciju.

Sačekajte da beba pokaže inicijativu, da pokaže šta želi, dodirne i to podržite. Imenujte pojmove i detetove aktivnosti. Ono će vas imitirati,
pokazivati prstom, pratiti pogledom, a kasnije i imenovati pojmove.

Uživajte sa svojim detetom u ovim aktivnostima i bliskosti!