Imitacija- sposobnost ranog učenja

Dete od rođenja uči imitacijom- ponavljanjem onoga što vidi i čuje od drugih. Kod
dece tipičnog razvoja javlja se veoma rano.

Imitacija je prvi nivo socijalizacije. Njom dete uči ponašanja karakteristična za
porodicu, grupu i okruženje u kojoj živi. Zato ima veliki uticaj na socio- emocionalni,
kognitivni i govorno- jezički razvoj osobe.

Kod beba se najranije javlja motorna imitacija. Dete gledajući u vaše izraze lica
imitira pokrete usana, jezika i grimase koje vidi. Zato se i preporučuje da se što više
obraćate bebi, gledate je u oči i pričate joj. Na taj način je stimulišete da nastavi sa
učenjem.

Ubrzo nastupa i vokalna imitacija. Dete gleda i sluša vas, pomera svoje govorne
organe i pusta glas. Kada čuje sebe, to je nagrada za samu bebu. Ukoliko je razvoj
uredan, nastaviće da ponavlja glasove i time pravi vokalnu igru.

Tek kasnije se javlja verbalna imitacija (od sloga, preko reči). Dete će najpre
motorno imitirati: da šalje poljubac, tapše, maše, imitira hod životinje, zatim zvuk
kojim se životinje i vozila oglašavaju, pa će ih kasnije nazvati imenom.

Ukoliko primetite da dete manje obraća pažnju na drugu osobu, ne uspostavlja
kontakt pogledom, teže imitira, ne odaziva se na poziv imenom, nema reč sa
18.meseci i oskudno razvija igru- potražite mišljenje i savet logopeda.