Psihomotorni razvoj dece

Kako moje dete napreduje?

Ukoliko niste sigurni kako Vaše dete napreduje, pogledajte skalu psihomotornog razvoja Vašeg deteta i ukoliko postoji potreba za tim, konsultujte se sa logopedom ili pedijatrom.

Do kraja 7. meseca mnoga deca mogu da:
  • Odazivaju se na svoje ime
  • Osmehuju se drugoj osobi
  • Odgovaraju na govor glasanjem
  • Uzivaju u igri (npr. skrivanja)
Do kraja 12. meseca, mnoga deca mogu da:

⦁ Proizvode zvuke (“ma” “da”)
⦁ Imitiraju pokrete (tapšanje)
⦁ Reaguju na zabrane
(razumeju “ne”)
⦁ Koriste jednostavne pokrete (npr. mahanje)

Do kraja 18. meseca, mnoga deca mogu da
  • Pokažu zanimljive stvari
  • Prepoznaju slike
  • Sami koriste nekoliko reči
Do kraja 24. meseca, mnoga deca mogu da:

⦁ Koriste fraze od 2 do 4 reči
⦁ Postaju zainteresovana za drugu decu
⦁ Pokažu slike u knjizi kada se imenuju

Do kraja 3. godine, mnoga deca mogu da:

⦁ Koriste rečenice od 4-5 reči
⦁ Imitiraju odrasle i decu
⦁ Igraju igru “kaobajagi” (simbolička igra)

Do kraja 4. godine, mnoga deca mogu da:

⦁ Koriste rečenice od 5-6 reči
⦁ Igraju se sa drugom decom
⦁ Izvršavaju složene verbalne naloge (npr. operi zube, obuci se i dođi da doručkuješ)

Ovo su samo neke stvari na koje je potrebno obratiti pažnju kada je u pitanju psihomotorni razvoj deteta. Nemojte zaboraviti da se ipak svako dete razvija na sostveni način.