Pet najčešćih grešaka roditelja

Odgajanje dece nam se često može činiti kao jedan od najtežih zadataka. Neke stvari mogu biti dosta zbunjujuće za roditelje, pa se neretko dešava da dolazi do određenih grešaka.

Imajući u vidu sledeće greške, pomažemo vam da izgradite način discipline, koji  je miran, dosledan i pruža detetu granice koje će ih voditi kroz ceo život.

1. Ljutnja

Ako malo bolje razmislimo, disciplina zahteva komunikaciju, a ništa brže ne isključuje komunikaciju od ljutnje. Vikanje će teško rešiti sukobe. jer je u ljutnji teško razmotriti drugu stranu priče. Tako je u životu odraslih, ali i sa decom. Ako roditelj ne može gledati stvari sa gledišta deteta, teško da će moći da shvati gde je zapravo pošlo kako nije trebalo. Ljut roditelj može preplaviti decu stresom što može da utiče na dete da ne može da sluša ni da uči. Ponekad je potrebno samo nekoliko puta duboko udahnuti i smiriti se. Ako su roditelji mirni i deca će biti mirna. To dovodi do boljih rezultata nasuprot ljutom licu roditelja.

2. Nejasnoća o standardima i vrednostima

Disciplina je zapravo način da roditelji prenesu svoje vrednosti deci. Zbog toga se mora temeljiti na vrednostima kao što su poštenje i pravednost. Takođe se treba temeljiti na dobrobiti porodice. Kada su te vrednosti jasne, one se mogu koristiti za postavljanje jasnih i dobro definisanih granica. Te granice zapravo daju smer deci.

3. Nedoslednost

Deca žele rutinu i doslednost, iako to ponekad ne izgleda tako. Uostalom, sve u njihovim životima je neverovatno dinamično i promenjivo, zasnovano na činjenicina da deca rastu, menjaju se i pronalaze svoje mesto u svetu. Kada se disciplina kod kuće primenjuje nedosledno, deca osećaju nestabilnost. Ako se disciplina primenjuje nedosledno i oštro, to može izazvati da se osećaju kao da se njihova sigurnost izaziva.

4. Ignorisanje lošeg ponašanja

Neki roditelji mogu da dopuste loše ponašanje, nadajući se da će to dete “izbaciti iz sistema”. Na žalost, to nije način na koji većina ljudi funkcioniše. Loše ponašanje jednostavno vodi do još goreg ponašanja. Bolje je da se odmah suočii i počne sa rešavanjem lošeg ponašanja. Zaustavite ih u tom trenutku i ponudite im bolju zamenu.

5. Korišćenje praznih pretnji

Pretnje nisu oblik discipline. One ne nude nikakav uvid u to zašto je ponašanje loše. Ne daju detetu bolji način ponašanja i nisu povezane sa vrednostima. Češće se koriste kao način kažnjavanja deteta ili pretnjama u nadi da će se ponašanje promeniti. A prazna pretnja može da utiče na promjenu ponašanja u tom trenutku, ali sigurno neće potrajati. Nakon nekog vremena dete će postati mudrije i shvatiti da su pretnje samo zastrašivanje, ali da se ne primenjuju. Gore su pretnje koje izazivaju temeljne prmene odnosa deteta i roditelja, kao na primer pretnje da ćete prestati da volite dete ili da će dete izgubiti svoj dom ili sigurnost, vrlo su štetne.