Logopedska sveska- praktični vodič roditeljima

Logopedski rad u najvećem broju slučajeva podrazumeva i vođenje individualne logopedske sveske u koju (pored terapeuta) uvek imaju uvid i roditelji i dete.

Logopedska sveska je jedna od važnih alata u radu i uvek je jedinstvena. U njoj se zapisuju i ilustruju zadaci koji su prilagođeni težini, vrsti i tempu rada svakog deteta. Zapravo na svakom tretmanu terapeut i dete kreiraju nov sledeći sadržaj koji se oslanja na stara znanja i plan rada, a prati detetovu zainteresovanost, tempo i sledeci nivo učenja.

Roditelji ponekad kažu: “kod kuće ne želi svesku”. Sveska i rad za stolom ni ne treba da bude jedini način vežbanja roditelja sa detetom.

Učenje se najbolje odvija u sredini i trenutku kada su potrebe deteta zadovoljene, kroz svakodnevno prakično iskustvo svim čulima.

Upravo je logopedska sveska praktični vodič roditeljima- na koji način i koje zadatke mogu raditi sa svojim detetom na putu do kuće, vrtića, u prodavnici, šetnji, kroz ciljano osmišljenu igru i u drugim svakodnevnim životnim aktivnostima.