ZNAČAJ RAZUMEVANJA GOVORA

Pojavu prve reči sa značenjem (funkcionalna reč), očekujemo na uzrastu od 12. do 15. meseca. Razumevanje uvek prethodi produkciji (izgovoru). Da bi dete produkovalo, prvo mora da razume. Ovo je i individualna karakteristika, pa neka deca progovore pre, neka kasnije.

Važnije od broja produkovanih reči na ovom uzrastu je razumevanje. Dete treba da razume i izvršava jednostavne verbalne naloge, pokazuje delove tela na sebi i predmete/osobe sa slike. Ukoliko je sve u skladu sa očekivanim za uzrast, a produkcija izostaje, najčešće je potrebna mala stimulacija i smernice roditeljima kako bi napredak deteta bio što bolji.

Ukoliko dete na uzrastu od 18 meseci razume i ne izvršava jednostavne verbalne naloge (daj,dođi, donesi), nema funckionalnih reči u rečniku, ne odaziva se na ime, nema kontakt očima, nema zajedničku pažnju, potrebno je obratiti se logopedu radi procene i uključivanja u tretman.