KADA POSUMNJATI DA DETE IMA AUTIZAM?

Autizam je pervazivni (sveprožimajući) razvojni poremećaj čiji se početni simptomi javljaju tokom prve tri godine života. Ovaj kompleksan problem posledica je uticaja različitih faktora na razvoj mozga, njegovu strukturu i funkcionisanje, ali tačan uzrok do danas je nepoznat.

Osobe sa autizmom imaju teškoće u tri oblasti:

 • Socijalna interakcija
 • Komunikacija
 • Repetitivna (ponavljajuća) ponašanja

Ne postoje dva ista deteta sa autizmom. Izgled i jačina simptoma se razlikuju kod svakog deteta, ali možemo govoriti o karakterističnim odlikama ponašanja:

 • Nezainteresovanost za drugu decu
 • Nerazumevanje osećanja i emocija drugih
 • Oskudan kontakt očima
 • Slaba upotreba govora kao sredstva komunikacije; govor koji neobično zvuči; ponavljanje istih reči onako kako čuju (eholalije)
 • Nedostatak imitacije i simboličke (“kobajagi“) igre
 • Igranje sa istim predmetima i na isti način; radije igranje sa delovima igračaka nego sa celom ( npr. Igranje sa točkovima autića)
 • Korišćenje ruke odraslog da se dobije željeni predmet
 • Povremeno smejanje bez vidljivog razloga
 • Ponavljajuće lepršanje rukama ili pucketanje prstima (samostimulacija)
 • Često hodanje na vrhovima prstiju
 • Uznemirenost u novim situacijama

Ukoliko posumnjate da “nešto nije u redu“ sa vašim detetom, ne gubite vreme, potražite savet stručnjaka. Rana dijagnostika i tretman su ključni za decu sa autizmom. Na taj način im pomažemo da razviju svoje komunikacione i socijalne veštine, postanu samostalniji i vode produktivniji život.