Zašto je važno pričanje priča u slikama?

Pričanje priča u slikama je važan način podsticanja pre svega govora, ali i mišljenja, pažnje, pamćenja, kao i orjentacije u vremenu.

Deca uz veliku vizuelnu pomoć slike:

-lakše određuju hronološki redosled događaja (pomaže razvoju orjentacije u vremenu)

bogate rečnik

vežbaju da grade gramatički ispravne i složenije rečenice

razvijaju mišljenje (dete gleda slike i izvodi zaključke na osnovu kojih sklapa priču)

-vežbaju pamćenje ( dete sa smanjenim opsegom verbalnog pamćenja neće moći da zapamti i produkuje priču koju je čulo. Zato je pored vežbanja samog verbalnog pamćenja, značajno i koristiti slike u cilju prepričavanja.)

Tema i sam izgled priča u slikama se lako mogu prilagoditi interesovanju deteta, te im mogu biti veoma zanimljive i motivišuće za rad.