Podsticajne aktivnosti za razvoj deteta od 12 do 18 meseci

Druga godina života je vreme velikih psihomotornih promena, to je period kada dete počinje da hoda
i govori.

Period posle prvog rođendana je vreme intenzivnog motoričkog razvoja. Deca, individualno, između
12. i 18. meseca počinju samostalno da stoje i hodaju.

Ovu fazu razvoja deteta treba podsticati tako što ćete najpre da mu obezbedite dovoljno
bezbednog prostora za kretanje.

Stavite dete u uspravan položaj, a licem ga okrenite ka omiljenoj igrački, slatišu ili ka drugoj osobi,
kako biste podstakli dete da napravi prve korake. Neka veselo zakorači i ostvari svoj cilj.
Postavite nameštaj po sobi tako da se dete može kretati uz pridržavanje za te komade nameštaja.
Na taj način podstičete razvoj održavanja ravnoteže pri hodu. Sakrijte se iza vrata ili komada
nameštaja i igrajte se žmurke.

Napravite u sobi teren sa preprekama uz pomoć kutija ili komada nameštaja, kako bi dete moglo da
se kreće savladavajući te prepreke. Dete treba da reši problem- da se provuče, popne ili da siđe kako
bi stiglo do cilja.

Omogućite detetu da učestvuje u sređivanju prostora. Deca vole da budu uključena u naše
aktivnosti. Biće srećna što zajedno obavljate aktivnosti. Neka „nahrani kantu za otpatke“ ili neka
“kupuje voće i povrće“ ubacujući ih određenu korpu. Time dete vežba da hvata i da ispušta predmete
tamo gde želi, ali uvežbava i odgovornost da skupi svoje igračke nakon igre.

Deca ovog uzrasta uživaju u igračkama koje se guraju i vuku. Napravite igračku koja se vuče, tako
što ćete jedan kraj mekšeg kanapa ili debljeg konopca provući kroz tetrapak ili drugu kutijicu, a na
drugom kraju napravite veći čvor koji može služiti kao drška.

Vrlo je važno da u ovom periodu, u kom je rizik od povređivanja veći, nađete način da ne ograničite
kretanje i igru deteta iz sopstvenog straha. Dozvolite mu da ispituje svet koji ga okružuje.