Predlog za aktivnost sa detetom

Sa samo nekoliko predmeta ili slika u više boja možete na različite načine da stimulišete sposobnosti
deteta. Takođe, možete se i vi sa njim dobro zabaviti!

Dečak sa slike vežba:

  • Klasifikaciju pojmova prema 2 kriterijuma ( prema boji i vrsti predmeta)
  • Pažnju
  • Uvežbava gramatičku kategoriju roda (muški rod-plavi auto, ženski-plava kapa i srednji rod)
  • Finu motoriku
  • Obnavlja boje
  • Vežba strpljenje

Posto i vi možete učestvovati u igri, dete treba da ispoštuje naizmeničnost i da strpljivo
sačeka svoj red.

Aktivnost lako možete da prilagodite razvojnom nivou i interesovanju deteta. Možete samo
utvrdjivati boje/ klasifikovati samo prema 1 kriterijumu ili pak vežbati samo rod ( muški, ženski i
srednji rod).