FAKTORI USPEŠNOSTI LOGOPEDSKOG TRETMANA

U zavisnosti od teškoća koje dete ima, tretman može trajati duži ili kraći vremeski period.
Kod dece kod koje se govor kasnije razvio, logopedski tretman trajaće duže, ali ako dete ima samo nepravilnu artikulaciju, tretman će trajati kraće.
Faze razvoja deteta su povezane i umrežene, i ne mogu se preskakati.
Na uspešnost logopedskog tretmana utiče: rana intervencija, individualne karakteristike deteta, kontinuitet u radu, motivacija deteta, saradnja sa roditeljima, rad kod kuće..
⦁ Detetov mozak se najintenzivnije razvija do 5. godine, zato je pravovremeno reagovanje najvažnije za dostizanje maksimalnog detetovog potencijala.
⦁ Kontuinent u radu i redovnost tretmana su zajedno sa ranom intervencijom osnova za uspeh.
⦁ Vežbanje kod kuće- ovo je jako važno jer roditelj mora da bude aktivan saradnik koji je od strane logopeda/ terapeuta obučen šta i na koji način treba da radi kod kuće. Započeti model na tretmanu se uvežbava u svakodnevnom životu i formira se kao stabilan obrazac (uvežbavanje glasova kroz pesmice, spontani govor)
⦁ Važna stavka je da li dete raduje odlasku kod logopedu. Pozitivan stav, osmeh na licu, praćenje detetovih interesovanja i rad kroz njih utiču na motivaciju.
⦁ Logopedski tretman treba da ima kontinuit. Roditelji ne treba da prekidaju tretman kad vide da dete napreduje. Tretman se prekida kad se postignu željeni rezultati.