PODSTICAJNE AKTIVNOSTI ZA DECU OD 5 GODINA

⦁ napolju skupljajte lišće, cvetove, grančice i lepite ih na veliki papir
⦁ napravite poligon od stolica, jastuka i neka dete prolazi između prepreka
⦁ na udaljenosti od 1 metra bacajte detetu loptu, jastuk i neka ono pokuša da ga uhvati. Postepeno povećavajte razdaljinu
⦁ čitajte ili pričajte priču, pa izmenite kraj ili neka dete osmisli drugačiji završetak priče
⦁ neka Vam pomaže u spremanju obroka, a onda neka Vam ispriča kako ste i kojim redosledom nešto spremili
⦁ igrajte igre memorije
⦁ sakrijte sliku koju ono već poznaje i delimično je otkrivajte dok ne pogodi šta se na njoj krije
⦁ dok postavljate sto pored pribora, na sto stavite i predmet koji nije posuđe. Neka dete pokuša samo da kaže koji je predmet tu „zalutao“.
⦁ napravite ljudsku figuru od plastelina
⦁ stavite predmet u čarapu ili vreću i neka pokuša pomoću dodira da pogodi šta se unutra krije