Zašto je pamćenje važno?

Zašto je pamćenje važno?

Pamćenje je sposobnost usvajanja, zadržavanja i korišćenja informacija. Jako je povezano sa svim procesima učenja.

Omogućava nam da razumemo jezik, učimo, čitamo, prepričavamo, pisemo, da prepisujemo sa table, razumemo matematičke tekstualne zadatke i da ih rešavamo, ali i da obavljamo niz svakodnevnih aktivnosti.

Jedna od glavnih karakteristika disfazije, disleksije, diskalkulije jesu upravo teškoće u verbalnom i vizuelnom pamćenju.  Pored lošijeg školskog uspeha, često se dešava i da dete usled teškoća koje oseća dok uči, a svesno da je sporije od drugara, razvija i negativniji odnos prema školi, učenju i sebi.

Dobra vest je da se pamćenje može proceniti na mlađem uzrastu i da se vežbanjem može poboljšati.

Ukoliko primetite da dete ne može olako da prepriča priču, svoj dan u vrtiću, da ponovi istu rečenicu ili upamti pesmicu to jeste razlog da se obratite za pomoć stručnjaku. Ako imate bilo kakvu sumnju odvedite dete na kontrolni logopedski pregled.

Logoped će proceniti da li je nivo pamćenja u skladu sa uzrastom vašeg deteta. Kroz savet ili tretman logopeda smanjićete ili otkloniti eventualne teškoće u učenju koje se mogu javiti polaskom u školu, a time i detetove otpore prema onom što mu je teško.

Ukoliko imate pitanja, javite nam se.