Šta radi psiholog?

 

Šta radi psiholog?

Posao psihologa u logopedskoj ordinaciji podrazumeva dijagnostiku smetnji i poremećaja dece i mladih, savetodavni rad sa decom, mladima i roditeljima, profesionalnu orjentaciju, porodičnu psihoterapiju. Naime, pored psihološke dijagnostike (primenom odgovarajućih psiholoških testova), analize dobijenih rezultata i upoznavanja roditelja sa istim, posao psihologa podrazumeva i individualni terapijski tretman deteta, ali i savetovanje roditelja i podršku porodici za sprovodjenje preporučenih terapijskih modela u porodičnoj sredini.

Pored psihološkog testiranja  u našem logopedskom centru psiholog vam može biti od velike pomoći kod burnih reakcija deteta na frustracije i osujećenje;  teškoće sa spavanjem i apetitom kod dece predškolskog uzrasta; toalet trening – uspostavljanje bazalnih navika i odvikavanje od pelena; teškoće  u adaptaciji na dečiji kolektiv; kako podstaći samopouzdanje kod deteta; osamostaljivanje deteta u aktivnostima samoposluživanja i samonege.

Savetodavni rad uključuje rad sa roditeljima čiji su vaspitni stilovi neusklađeni ili nedosledni (preterano zaštitnički, permisivni, autoritativni), a obuhvata i pomoć roditeljima za sprovodjenje doslednih i uskladjenih vaspitnih stavova razvijanjem potrebnih veština i načina komunikacije, a sa krajnjim ciljem da se uspostavi skladniji odnos sa detetom i razumeju njegove individualne razvojne potrebe.