Vizuokonstruktivne sposobnosti

Vežbamo vizuokonstruktivne sposobnosti – tj. posobnost deteta da u skladu sa svojim uzrastom pravi konstrukcije horizontalno i vertikalno ( npr. kulu i voz) sa ili bez modela.

Ove sposobnosti su važne za procenu pokreta u prostoru, kao i za čitanje, pisanje, računanje i geometriju.