Šta podrazumevamo pod pojmom reč?

Pojavu prve reči očekujemo na uzrastu od 12. do 15. meseca. Ovo je i individualna karakteristika, pa neka deca progovore pre, neka kasnije. Pojavi prve reči, prethodi period gukanja i brbljanja. Prvo se pojavljuju imenice, a potom glagoli. To su reči iz detetovog okruženja (mama, tata, maca, pije, jede..).

Pod pojavom prve reči (funkcionalna reč), podrazumevamo reč koja ima značenje, upotrebljava se u skladu sa konktekstom i uvek se upotrebljava za isti pojam. (Reč mama dete uvek koristi za mamu, ne za tatu, seku..)

Pod funkcionalnom reči podrazumevamo i:

  • Onomatopeju ( mu, av, mjau..)
  • Pozdravi (pa-pa)
  • Zvuci objekata (bam, kuc-kuc)
  • Uzvici (opa)
  • Delovi reči (umesto voda, dete govori oda..)

Ukoliko imate nedoumica i pitanja u vezi govornog-jezičkog razvoja Vašeg deteta, obratite se logopedu radi procene.