Klasifikacija i serijacija

Klasifikacija i serijacija su sposobnosti važne za razvoj mišljenja i za ovladavanje pojmom broja, računskim operacijama i drugim školskim veštinama.

Dete već na mlađem uzrastu može da klasifikuje životinje, vozila, hranu, oblike ili da prema jednom ili više zajedničkih osobina spoji predmete.

Serijacija je sposobnost da po rastućem ili opadajućem nizu poređa pojmove. Dete dok šeta može da gleda i da uočava koja zgrada je veća, a koja manja. Može ređati štapiće od namanjeg do najvećeg i obrnuto – da bi na kasnijem uzrastu moglo da poređa brojeve, razume količinu i ovladava računskim operacijama.

 

Ukoliko dete ima teškoće sa klasifikacijom i serijacijom pojmova, ove sposobnosti uvežbavamo kroz igru u logopedskom tretmanu i kod kuće.